چِـرا ماهیِ نفس کِش؟! :: یادداشتـ هایِ یکـ ماهیِ نفس کِش! :)

چِـرا ماهیِ نفس کِش؟!

این یکم پیچیده س! :دی

ب زودی مینویسمش! 

تمـامِ حافــظهٔ ماهـــیان سـه‌‌ ثانیـــه است
پس از تو عادتِ دلخواهِ من فراموشی‌ ست

{سیّدسعید صاحب‌علم}
Designed By Erfan Powered by Bayan