مَــــن :) :: یادداشتـ هایِ یکـ ماهیِ نفس کِش! :)

مَــــن :)#مَــن
 اهلِ دوستــ داشتنمــ...
 تـــــو
 اهلِ کجایی؟!

                     «مهدی اخوان ثالث»


 #خیلی سخته آدم خودشُ توضیح بده :)
 بیشتر از شیش هزارُ نهصد روز زندگیُ نمیشه توی چن خط خلاصه کرد :)
 ولی خُب:
 اولین بار فروردینِ هزارُسیصدُهفتادُشیش دنیا رو دیدم :)
 ی جورایی میشه گف کمی تا قسمتی شعر هم مینویسم :)
 

 
 #اینارو میدوستمـ :
 خُـــــــدا
 خودمُ خونـوادم :)
 بــــــارون
 کِتــــــاب
 شــــــعر
 خونــــدن
 نوشـــتن
 شکـلـات
 بَسـتنــی
 عکاسـی
 حافِــــــظ
 آبنباتــ چوبی
 نقــاشی :)
 فِمنیسـم
 سبــــــــز
 صــورتــی
 قـــــرمـــز
 نارنجــــی
 مونالیــــزا
 مآهــــــی❤
 ســـــــیب
 رُز هلنـدی
 کاکــتوس
 لبخنــــــد :)
 رنگی رنگی!
 توتـــ فرنگی
 لـاکـــــــــــ
 دوچـــرخـه
 کارِ هنــری
 غذاهای مامان خانومـ :)
 سیاســت
 وکــــــالـت
 آهنگای محسن چاووشی
 بونســـای
 دخترونگیام :)
 کــــــــــوه
 حقوق بشر!
 طراحی داخلی
 دکتر شدن آبجی خانوم :)
 کودک درونم!
 سفــــــــر
 هندزفـری
 موزیک لایت
 آشـــــپزی
 بـــره ناقلـا :)
 گلـــخونــه
 شرلوک هُلمـز
 پاستیــــل
 انرژی مثبت
 لئوناردو داوینچی
 آسمــــون
 لایه اوزون :)
 

 + فعلن همینا یادم بود :)
تمـامِ حافــظهٔ ماهـــیان سـه‌‌ ثانیـــه است
پس از تو عادتِ دلخواهِ من فراموشی‌ ست

{سیّدسعید صاحب‌علم}
Designed By Erfan Powered by Bayan